NEWS AND EVENTS

Filter by:

Google investing in Eastern Europe’s AI futurе

It was an honor and a privilege to attend a special event in the Bulgarian capital, Sofia, today to launch INSAIT, the Institute for Computer Science, Artificial Intelligence and Technology. INSAIT is a new AI and computer science research institute that will provide truly world-class facilities.

New partnership with Bulgaria for artificial intelligence

The Institute for Computer Science, Artificial Intelligence, and Technology (INSAIT) has been launched today in Sofia. INSAIT is a new Bulgarian Institute established in partnership with ETH Zurich and EPF Lausanne.

„Имах една мечта“: Мартин Вечев, който иска да промени посоката на България

Искаме след 10 години Институтът за изкуствен интелект в София да бъде един от първите 5 в Европа и един от първите 10 в света. Такива центрове изграждат учени като Айнщайн, в тях ще се роди следващият Google – човекът зад INSAIT пред Economy.bg

Проф. Дан Шехтман: Задръжте талантите в България

Вчерашният ден беше белязан от историческо събитие – откриването на новия IT институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии. Инвестицията е на стойност близо 170 милиона лева за период от десет години, а амбицията е България да се превърне в притегателна точка за топ таланти и да създаде икономика, базирана на продукти с висока добавена стойност и интелектуална собственост.

Amazon Web Services, Google, DeepMind, and SiteGround support launch of the first of its kind AI and computer science institute in Eastern Europe

INSAIT, a new institute for computer science, artificial intelligence, and technology – the first in the region to offer world-class research facilities and globally competitive compensation – will be located in Sofia, Bulgaria $3.75M in financial support from Amazon Web Services (AWS), $3M from Google, $285,000 from DeepMind, $6.5M from SiteGround and $600K from Bulgarian […]

Amazon, Google and DeepMind support Bulgaria to become an AI research powerhouse

Today, the first AI institute in SEE opens doors in Sofia to grow the Bulgarian scientific community, attract, develop, and retain local and international research talent, as well as accelerate the economic and social innovation impact in the region. The Institute for Computer Science, Artificial Intelligence and Technology (INSAIT) is created in partnership with ETH Zurich and EPFL Lausanne, two of the world’s leading technology universities, and is structured as a special unit of the Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

New partnership with Bulgaria for artificial intelligence

Today, the Institute for Computer Science, Artificial Intelligence, and Technology (INSAIT) has been launched in Sofia. INSAIT is a new Bulgarian Institute established in partnership with ETH Zurich and EPF Lausanne.

Europe has a new deeptech research powerhouse on its way

Deeptech startups and investors, pay attention. There’s a new computer science and AI institution in the works — backed by Amazon Web Services (AWS), Google and DeepMind — and it plans to nurture the next wave of deeptech startups and entrepreneurs.

1 2 3 4