Лятна AI изследователска програма за ученици

Лятната AI изследователска програма за ученици STARS (Science, Technology and AI Research Internship for High-School Students) предлага уникалната възможност на мотивирани ученици от 10 и 11 клас да се включат в разработването на най-новите технологии и изследвания в областта на изкуствения интелект и информатиката под ръководството на изследователи от INSAIT.

Продължителност

Програмата е с продължителност 8 седмици. Учениците ще работят присъствено в помещенията на института в София Тех Парк през лятото на 2024 година.

В рамките на летния стаж:

  • Учениците ще съставят проектоплан за работа с напътствия от ментора си. Планът се изготвя в началото на стажа
  • Ще представят доклад в края на стажа, който обобщава работата им по проекта. Докладът трябва да е оформен като научна статия
  • Ще представят проекта си в рамките на серията семинари организирани от INSAIT
Стипендия

Избраните ученици ще получават месечна стипендия в размер на 1500 лева.

Кой може да кандидатства?

Допускат се кандидатури на ученици от 10 и 11 клас, записани в акредитирани учебни заведения. Насърчаваме кандидатури от представители на общности, които са традиционно слабо представени в STEM.

Кандидатстване

Прозорецът за кандидатстване ще бъде отворен официално в началото на 2024 година. Повече информация относно условията и графика на дейностите по приема ще бъде обявена през идните месеци на този сайт, както и в социалните мрежи на INSAIT.

Контакти

За въпроси свързани с лятната AI програма за ученици пишете на [email protected].