Проф. Мартин Вечев от INSAIT осигури стипендия от 27,000 лева за магистърската програма “Логика и Алгоритми” на ФМИ в Софийския университет

Стипендията има за цел да установи дългосрочна връзка между INSAIT и ФМИ и позволява на спечелилия я студент да се фокусира изцяло върху образованието си без да се налага да работи през този период.

инж. Борислав Петров (изпълнителен директор на INSAIT),
Траян Господинов (стипендиат), проф. Мартин Вечев, проф. Алексадра Соскова (ФМИ)

Стипендията е лично дарение от проф. Мартин Вечев в размер от 1,500 лева на месец за период от 18 месеца за студент от магистърската програма ‘Логика и Алгоритми’ във Факултета по Математика и Информатика (ФМИ) на Софийския университет “Св. Климен Охридски”. Носителят на стипендията е Траян Господинов, студент първа година в магистърската програма, избран от комисия, включваща проф. Мартин Вечев, проф. Стоян Михов, проф. Тинко Тинчев, доц. Стефан Герджиков и проф. Александра Соскова.

Един от сериозните проблеми на българското висше образование в сферата на информатиката е че студентите обикновено работят по време на обучението си. Това има неблагоприятен ефект в специалности които изискват задълбочена концентрация и солидно натрупване на базови знания. Този порочен модел пречи на българската IT индустрия да излезе от коловоза на аутсорсинга и да премине към изграждането на топ специалисти, които умеят да създават високотехнологични продукти с голяма добавена стойност. Изследванията на световно ниво, както и създаването на високотехнологични компании на базата на тези изследвания, каквато е амбицията на INSAIT, са възможни само при наличието на студенти с фундаментални и задълбочени познания.

Стипендията, която дарява проф. Мартин Вечев, има за цел да бъде пример на систематична промяна към качествено висше техническо образование:

“Магистърската програма Логика и Алгоритми във ФМИ, водена от проф. Александра Соскова, предподава фундаментално важен материал, който е в основата на редица изследвания и приложения в света на информатиката и изкуствения интелект. Изграждането на топ специалисти, които притежават този тип задълбочени знания и умения, има фундаментално значение – не само за институти като INSAIT, но и като основа на създаването на дълбоко технологични компании и изследвания. Смятам че без такива специалисти дна държава не може да бъде конкурентноспособна на световния високотехнологичен пазар. Факт е, че този тип програми не са сред най-бляскавите, но със сигурност са сред най-важните и трябва да се подкрепят.”