Стипендиантска програма EXPLORER за кандидат-студенти

Важна информация: Срокът за известяване на резултатите от първия етап по програмата се удължава до 09.04.2024 г.

Програмата „EXPLORER“ (EXcellence Program in technoLOgy and REseaRch) е насочена към бъдещи бакалаври със силен интерес в информатиката, изкуствения интелект и дълбоките технологии.  Целта е студентите да навлязат отрано в тези съвременни области, което ще им позволи систематично развитие в изследователската дейност, създаването на дълбокотехнологични компании, работа в развойни центрове и други.  Студентите ще се сдобият с опит в последните разработки на INSAIT и ще имат възможността да стажуват в едни от водещите технологични компании в България и по света.

Структура

Програмата е комбинирана със специалност „Информатика“ на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, където ще се провежда бакалавърското обучение.  В допълнение студентите ще работят в INSAIT по различни проекти и задачи и ще могат да участват в семинари, дискусии и други дейности. Общата продължителност е 4 години.  През академичната година основният фокус е обучението във ФМИ, където се очаква студентите да взимат активно участие в лекции и упражнения, а работата им в INSAIT ще се случва паралелно.  През лятото студентите ще участват в задължителни платени стажове в INSAIT (А) или в дълбокотехнологична компания (Б) на тема, одобрена от INSAIT.  Продължителността на всеки стаж ще е около 10 седмици, а възможните избори са A,А,Б и А,Б,Б. Поради интензивността на занятията студентите ще трябва да съгласуват всякакви други работни ангажименти с INSAIT, за да се прецени дали могат да продължат да участват в програмата.

Условия

За да започнат в програмата, студентите трябва:

 • да бъдат отделно приети и да се запишат в 1-ви курс на специалност „Информатика“ на ФМИ за учебната 2024/2025 г.1
 • да преминат конкурс на INSAIT със следните критерии за оценяване:
  • доказани способности по математика и информатика;
  • демонстриран интерес към изследванията и дълбоките технологии;
  • стремеж към задълбочено разбиране на материята;
  • потенциал за бъдещо развитие;
  • комуникационни и социални умения;
  • самостоятелност;
  • добро владеене на български и английски език.

За да продължат участието си, всяка следваща академична година е необходимо студентите:

 • да преминат в горния курс на специалност „Информатика“;
 • да имат среден годишен успех, одобрен от INSAIT;
 • да имат положителна оценка за работата си в INSAIT;
 • да приключат успешно летния стаж;
 • да нямат несъгласувани с INSAIT други работни ангажименти.

Конкурс в INSAIT

Кандидатите трябва да преминат две последователни оценявания:

 • оценяване на базата на подадените документи;
 • оценяване на базата на проведени интервюта.

Само преминалите първото оценяване ще бъдат поканени на второто.

Документи

 • Автобиография (CV), включваща:
  • допълнителни занимания по математика или информатика;
  • резултати от състезания, участие в лагер-школи;
  • научни конкурси;
  • код на отворени проекти.
 • Академична справка от училище (за 11 клас и първия срок на 12 клас).
 • Мотивационно писмо (1 стр., PDF формат), излагащо:
  • защо искате да участвате в програмата;
  • кои области в науките и технологиите са ви интересни;
  • какво ви е интересно в тях;
  • какви знания и умения сте придобили самостоятелно.

Всички документи трябва да са на английски език. Академичната справка може да бъде на български език. За кандидатстването може да е и от „Школо“, но за евентуален прием трябва да е официална.

Срокове

Подаване на документидо 17.03.2024 вкл.
Първо вътрешно оценяванеот 18.03 до 07.04
Известяване на резултатите от първия етап09.04
Интервютамежду 15.04 и 19.04
Второ вътрешно оценяване22.04 до 26.04
Известяване на резултатите от втория етап30.04

Одобрението от INSAIT не гарантира прием.  За това е необходимо кандидатът да бъде отделно приет и записан в 1-ви курс на специалност „Информатика“ във ФМИ на СУ за учебната 2024/2025 г. Окончателният списък на приетите ще бъде обявен до 01.09.2024

За контакти

За въпроси относно програмата можете да се обърнете към [email protected]

 1. За информация за кандидатстудентската кампания на СУ натиснете тук. ↩︎